Χρήστος Μπόζνος και Υιός Α.Ε. Christos Boznos and Son S.A.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 12, 18545 Τηλ: 210 4225134 Fax: 210 4225159
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26, 56224 Τηλ: 2310 705400  Fax: 2310 705515
ΣΚΟΠΙΑ: Dime Anicin 4/7A, 1000 Τηλ: +389 2 3256553 Fax: +389 2 3256554
Visit our Facebook page Follow us on Twitter email: info@boznos.gr info@boznos.mk
 
Αρχική | Εταιρία | Προϊόντα | Nέα | Αντιπροσωπείες | Downloads | Καριέρα | Επικοινωνία
 

Αντιεκρηκτικοί ηλεκτροκινητήρες - SEW-EURODRIVE

ATEX- προστασία από εκρήξεις
Πεδίο εφαρμογής
Η Οδηγία 94/9/EC ή ATEX καθορίζει νέους κανονισμούς για την προστασία απο εκρήξεις για όλα τα είδη των προϊόντων για την ευρωπαϊκή αγορά.

Η οδηγία αυτή ισχύει για ηλεκτρομειωτήρες και ηλεκτροκινητήρες. Από την 1 Ιουλίου 2003, η οδηγία 94/9/EC εφαρμόζεται χωρίς περιορισμούς για τη χρήση των ηλεκτρομειωτήρων και ηλεκτροκινητήρων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις τους, οι αντιεκρηκτικοί ηλεκτρομειωτήρες και ηλεκτροκινητήρες είναι κατάλληλοι για:
• Εκρηκτικό περιβάλλον με αέριο, ζώνη 1 η 2
• Εκρηκτικό περιβάλλον με σκόνη, ζώνη 21 η 22
Ο SEW-EURODRIVE προσφέρει ηλεκτρομειωτήρες και ηλεκτροκινητήρες των κατηγοριών:
• II2G
• II2D
• II3G-D
• II3D
Για χρήση σε ζώνες 1, 21, 2 και 22

Ο SEW-EURODRIVE έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί για ATEX100a και παρέχει ηλεκτρομειωτήρες για 4 διαφορετικές κατηγορίες ATEX.

Τεχνικά στοιχεία

Ιπποδυνάμεις 0,12… 75kW (0,16…100 HP)

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. © 2008 - Χάρτης Ιστοσελίδας designed & hosted by x2interactive