ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
  • СОЛУН: тел: 2310 705400 
  • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
  • info@boznos.mk
North Macedonian (NMK)
CART
 x 

Надвор од производство DRS и DRE електрични мотори

Новата регулатива на ЕУ 2019/1781 ќе се применува од 1 јули 2021 година и ќе стане задолжителна за едноставните електрични мотори со висока ефикасност и ниска потрошувачка да имаат ознака CE. Според оваа регулатива, сите мотори со моќност од 0,12kW до 0,55kW мора да имаат класа на ефикасност IE2 (висока ефикасност) и моторите од 0,75kW до 1000kW мора да имаат класа на ефикасност IE3 (Премиум ефикасност).

SEW-EURODRIVE нуди електрични мотори со енергетска класа IE3 Премиум ефикасност со цел да го снабди пазарот со опсег на моќност од 0,12 kW до 0,55kW по иста цена како електричните мотори со соодветната енергетска класа IE2 High Efficiency.

Следејќи ја новата европска директива, SEW го постави 30 март 2021 година, како последен ден за нарачување на електричните мотори DRS - енергетска класа IE1 Стандардна ефикасност и DRE-енергетска класа IE2 висока ефикасност.

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНАТА: Прекин на производство на DRS, електрични мотори DRE и нивните резервни делови ќе резултира со 35% зголемување на нивните цени од 1 октомври 2020 година.

УСЛУГА: По 01.04.2021 година кога горенаведените мотори ќе бидат целосно одстранети од производната линија, можноста за преглед и поправка на овие материјали во Германија ќе остане достапна.

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ: Постои можност да се купат резервни делови на прекинатите од производство електрични мотори за период од 10 години. За електронските делови на електромоторите (енкодер) соодветниот период ќе биде 5 години (со поскапувањето споменато погоре).

SEW-EURODRIVE нуди нова палета на електрични мотори DRN со висока ефикасност и мала потрошувачка на енергија - IE3 Премиум ефикасност.

Искусниот персонал на компанијата CHR. BOZNOS & SON SA ви стои на располагање за каква било поддршка што ви треба во овој преоден рок со новата генерација на електрични мотори SEW-EURODRIVE.