ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
  • СОЛУН: тел: 2310 705400 
  • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
  • info@boznos.mk
North Macedonian (NMK)
CART
 x 

НОВИОТ MOVITRAC LTE B + ИНВЕРТЕР НА SEW-EURODRIVE ОД ГЕРМАНИЈА

Добро познатиот и успешен MOVITRAC LTE-B инвертор на SEW-EURODRIVE од Германија доби дополнителна верзија, со технички карактеристики што уште подобро ќе ги задоволат потребите на современата индустриска средина во комбинација со многу поволна цена.
MOVITRAC LTE B + е идеален за едноставни примени што бараат приспособување во опсег на револуции 1:10. Осмислен за лесна употреба и соодветен за најсовремени машини, производот нуди динамична контрола за механичките системи како и за транспортни ленти, системи за вентилација и пумпи.