ИСПОРАКА ШИРУМ ЦЕЛА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 • ПИРЕЈА: тел: 210 4225134 
 • СОЛУН: тел: 2310 705400 
 • СКОПЈЕ: тел: +389 2 3256553 
 • info@boznos.mk
North Macedonian (NMK)
CART
 x 

ШТО Е МОТОР-РЕДУКТОР И КАКО РАБОТИ?

Компанијата BOZNOS DOOEL, со долгогодишно искуство во увоз и дистрибуција на производи за пренос на енергија, претставува едни од најголемите производители во светот во оваа област, со водечката компанија SEW - EURODRIVE. Германската компанија со скоро 90 годишно искуство обезбедува висококвалитетни мотор-редуктори со технички спецификации кои постигнуваат одлични резултати и безбедно работење.

Мотор-редукторите дадоа значителен придонес во една од најважните научни области, науката за инженерство. Оваа наука успеа да ги примени принципите на физиката заради дизајнирање и производство на разни машини, уреди и алатки.

Науката за инженерство се состои од различни области на примена, а најзабележителна е таа за пренос на енергија. Неговата посебна важност може да се најде во многу системи на пренос, од наједноставната форма, како што е системот со ланци во велосипеди, до најсложената, како што е онаа во менувачите на автомобилите.

Преносните системи можат да го поврзат изворот на енергија што иницира движење со машината што ја произведува работата. Тие го пренесуваат вртежниот момент на моторот на начин што ги задоволува функционалните потреби на машината, додека тие можат да го одржуваат, па дури и да го претворат непреченото движење во други форми на движење, како што се линеарно и ротационо. Меѓутоа, со цел да се постигне стабилно и контролирано движење во конструкцијата, се користи мотор-редуктор.

ШТО Е МОТОР-РЕДУКТОР И КАКО РАБОТИ?

Мотор-редукторот е машина што комбинира електричен мотор со редуктор. Благодарение на неговите карактеристики, тој може да го намали бројот на вртежи што ги обезбедува електричниот мотор со цел да се контролира брзината и преносот на движењето. Се користи во индустриска автоматизација, особено во инсталации и машини, каде е потребно постојано да се пренесува потребниот вртежен момент за да се постигне оптимално работење.

Редукторот е машина што го пренесува движењето користејќи парови на запчаници (чекори на намалување). Овие фази на редукција може да се состојат од комбинација на запчаници, спирален, спирално закосен и полжавест. Сместени во специјално дизајнирана кутија со лубрикант, се постигнува непречено пренесување на моќноста на електричниот мотор, како и пренесување на постигнатиот вртежен момент во зависност од односот на намалување на редукторот.

КОИ ВИДОВИ НА МОТОР РЕДУКТОРИ СЕ НА ПАЗАРОТ?

Разновидноста на типовите на запчаници исто така ги обликува различните типови на употребувани редуктори, особено оние што ги нуди SEW - EURODRIVE. Тие вклучуваат редуктори во линија, редуктори со паралелна оска и планетарни редуктори. Понатаму, се постигнува дополнителна категоризација на типови на запчаници врз основа на морфологијата и насоката на вратилото. Овие вклучуваат:

 • единици со спирален степен на пренос,
 • Спирални единици за паралелно вратило од серијата F
 • Единици со спирален наклон на редукторот од серијата К.
 • Полжавести единици од серијата S
 • Единици за управување со прав агол на SPIROPLAN од серијата W
 • Индустриски редуктори од серијата P
 • X.е. -серија индустриски редуктори со спирални и конусни запчаници.

За оптимален избор на мотор-редуктори на SEW - EURODRIVE, потребни се важни критериуми како што се пренесената моќност и бараниот сооднос на намалување, елементи од најголема важност за непречено функционирање на секоја апликација.